Nieuw aanvraagformulier: A11

Update van ons aanvraagformulier

Beste collega’s,

Bijna niets ontwikkelt zich zo snel als de laboratoriumdiagnostiek. Om de verkregen inzichten of voordelen door nieuwe analysemethoden met u te delen, hebben wij ons spectrum aan analyses uitgebreid. Het aanvraagformulier A10 wordt daarom nu A11. De nieuwe inzichten worden gebruikt om de diagnostiek relevanter te maken voor de praktijk en profielen voordeliger of tegen hetzelfde tarief met meer informatie aan te kunnen bieden. Een aantal profielen zijn door het toevoegen van nieuwe markers daardoor completer.
Tegelijkertijd ontvangt u ook een update van het Nederlandse aanvraagformulier en zijn de nieuwe profielen ook op ons Nederlandse aanvraagformulier NL2 te vinden. Het Nederlandse aanvraagformulier NL2 is een compacte versie van het Duitse aanvraagformulier A11 met de meest aangevraagde profielen.

Fecesdiagnostiek

Microbioomanalyse MINI, -MIDI, -MAXI NIEUW

Met het A11-formulier bieden wij u nieuwe microbioomprofielen die zijn aangepast aan de behoeften van de dagelijkse praktijk. Naast duidelijk verlaagde tarieven behelzen de profielen MINI en MIDI alleen maar parameters, die relevant zijn voor de diagnostiek en therapie. Een aantal bacteriën zijn samengevat in functionele groepen. De uitslag is hierdoor compacter en makkelijker zonder dat er informatie verloren gaat. De nieuwe profielen bevatten bacteriën en gisten, daarbovenop hebben de profielen MIDI en MAXI ook alle veel voorkomende parasieten.

Metaboloomanalyses A650 korte-keten vetzuren in feces NIEUW

Ook nieuw is het onderzoek van korte-keten vetzuren (SCFA) in de feces. De fermentatie van voedingsvezels en resistent zetmeel leidt tot vorming van SCFA, hoofdzakelijk acetaat, propionaat en butyraat. Al wordt SCFA snel opgenomen en blijft er maar ongeveer 5% van aantoonbaar achter in de feces, metingen in de feces geven eerste aanwijzingen op een tekort of een disproportie door veranderingen in de voedings- of microbiotasamenstelling weer. Dit profiel bevat ook de vertakte-keten isovetzuren (BCFA), zoals isobutyraat, 2-methylbutyraat, isovaleraat), die door microbiële proteïneafbraak ontstaan.

meer...

Vaginale diagnostiek

V712 Vaginaal microbioom NIEUW

Naast de microbioomanalyses in de feces biedt biovis nu ook microbioomonderzoek van de vaginaflora. Een met Lactobacillen gedomineerde vaginaflora beschermt door lactaatvorming en H2O2-vorming tegen infecties. Loopt het aantal lactobacillen terug en nemen de anaerobe bacteriën toe, spreekt men van een bacteriële vaginose (BV). Veranderingen van de vaginaflora kunnen afbreuk doen aan de beschermende functie, waardoor niet alleen de kans op infecties als candida of seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) groter wordt, maar ook het risico op vroegtijdige geboortes toeneemt. Veranderingen in een vroeg stadium waarnemen om infecties te voorkomen of gericht te kunnen behandelen is het doel van de nieuwe diagnostiek.
Naast een complete analyse van het vaginale microbioom (V712) bieden wij ook kleine moleculair-genetische profielen aan om een bacteriële vaginose, candidamycose of SOA’s vast te stellen.
Alle profielen bevatten niet alleen uitgebreide diagnostiek maar ook een interpretatie van de uitslag en geïndividualiseerde therapievoorstellen.

Orthomoleculaire geneeskunde

E105 Volbloedmineraalanalyse uitgebreid NIEUW Meer informatie – hetzelfde tarief!

Biovis biedt in het A11-formulier een nieuwe en uitgebreide bloedanalyse aan. Naast K, Na, Ca, Mg, Fe, Zn, Se, chroom en mangaan bevat de analyse nu ook cadmium en lood. Het tarief blijft onveranderd!

E115 Intracellulair onderzoek voor mineralen NIEUW

Het is nu ook mogelijk de intracellulaire aanwezigheid van kalium, zink, seleen, magnesium en mangaan aan te tonen. Hierbij worden monsters van gewassen erytrocyten gebruikt. Deze intracellulaire analysen zijn vooral gunstig bij patiënten met anemie.

Vitamine D-stofwisseling NIEUW

Om onze diagnostiek van vitamine D te completeren, hebben wij een profiel met relevante cofactoren opgenomen, zoals magnesium, calcium, zink, fosfaat en vitamine K2. Nieuw zijn ook de mogelijkheden om parathormoon te onderzoeken en de vitamine-D-receptor blokkade vast te stellen door de ratio uit 1,25-OH-vitamine D3 en  25-OH-vitamine D3. Een waarde > 1,3 duidt op een vitamine-D-receptor-blokkade.

E644 Vetzurenstatus van erytrocytenmembranen NIEUW

Door te werken met gewassen erytrocyten kunnen vetzuren niet alleen in het serum of het bloed worden vastgesteld, maar ook direct in de erytocytenmembranen. Daardoor behalen we beter inzicht in de daadwerkelijke verhoudingen van de celmembraan, en kunnen we invloedfactoren zoals voeding of verschillende verdelingen van plasma en bloedcellen uitsluiten.

Schildklier diagnostiek

F224 Reverse T3 NIEUW

Het onderzoek Reverse T3 maakt onze schildklierdiagnostiek compleet. rT3 is een biologisch onwerkzame metaboliet van tyroxine. Een verhoogde rT3 vorming leidt via substraat verbruik tot een dalende trijodothyronine spiegel (T3). Tegelijkertijd remt reverse T3 de werking van T3, omdat het op basis van een soortgelijke moleculaire structuur de T3-receptoren blokkeert.

Ontgifting / toxicologie

I113-I115 Profielen zware metalen in de urine NIEUW meer zware metalen – hetzelfde tarief!

Biovis biedt u met het orderformulier A11 een uitgebreid aanbod aan analyses voor zware metalen in de urine. Alle aangeboden profielen bevatten per direct niet 23, maar 37 elementen. Het tarief van de analyseprofielen blijft onveranderd!

I360 Glyfosaat NIEUW

Glyfosaat is werelds meest gebruikte herbicide. Het wordt tot ca. 6% afgebroken tot aminomethyl-fosfonylzuur (AMPA). Glyfosaat en AMPA worden ervan verdacht dat ze in de hormoonsynthese ingrijpen en kankerverwekkend zijn. I360 is een urine onderzoek.

LTT-tests voor de tandheelkunde NIEUW

Op basis van nieuwe sensitieve lymfocyten transformatietests zijn profielen ontwikkeld voor tandheelkundige vraagstellingen, waarbij TYPE-IV sensibilisaties tegen metalen, kunststoffen en wortelkanaalvullingen onderzocht kunnen worden.

Infectie diagnostiek

K115 Borrelia LTT NIEUW

De LTT is al lange tijd een gevestigde methode in de Borreliadiagnostiek. Voor veel therapeuten is deze onmisbaar. Biovis maakt daarom het aanbod aan analyses compleet en biedt nu ook een sensitieve Borrelia LTT aan.

...zurück