NIEUWS!

Nieuw aanvraagformulier: A11

Update van ons aanvraagformulier

Beste collega’s,

Bijna niets ontwikkelt zich zo snel als de laboratoriumdiagnostiek. Om de verkregen inzichten of voordelen door nieuwe analysemethoden met u te delen, hebben wij ons spectrum aan analyses uitgebreid. Het aanvraagformulier A10 wordt daarom nu A11. De nieuwe inzichten worden gebruikt om de diagnostiek relevanter te maken voor de praktijk en profielen voordeliger of tegen hetzelfde tarief met meer informatie aan te kunnen bieden. Een aantal profielen zijn door het toevoegen van nieuwe markers daardoor completer. Tegelijkertijd ontvangt u ook een update van het Nederlandse aanvraagformulier en zijn de nieuwe profielen ook op ons Nederlandse aanvraagformulier NL2 te vinden. Het Nederlandse aanvraagformulier NL2 is een compacte versie van het Duitse aanvraagformulier A11 met de meest aangevraagde profielen. U kunt, bijvoorbeeld voor onderzoeken die alleen op het Duitse aanvraagformulier staan, ook het Duitse aanvraagformulier (blijven) gebruiken. Hieronder alle vernieuwingen.

Fecesdiagnostiek

Mikrobiomanalyse MINI, -MIDI, -MAXI NIEUW

Met het A11-formulier bieden wij u nieuwe microbioomprofielen die zijn aangepast aan de behoeften van de dagelijkse praktijk. Naast duidelijk verlaagde tarieven behelzen de profielen MINI en MIDI alleen maar parameters, die relevant zijn voor de diagnostiek en therapie. Een aantal bacteriën zijn samengevat in functionele groepen. De uitslag is hierdoor compacter en makkelijker zonder dat er informatie verloren gaat. De nieuwe profielen bevatten bacteriën en gisten, daarbovenop hebben de profielen MIDI en MAXI ook alle veel voorkomende parasieten.

Metaboloomanalyses A650 korte-keten vetzuren in feces NIEUW

Ook nieuw is het onderzoek van korte-keten vetzuren (SCFA) in de feces. Al wordt SCFA snel opgenomen en blijft er maar ongeveer 5% van aantoonbaar achter in de feces, metingen in de feces geven eerste aanwijzingen op een tekort of een disproportie door veranderingen in de voedings- of microbiotasamenstelling weer.

meer...

Vaginale diagnostiek

V712 Vaginaal microbioom NIEUW

Naast de microbioomanalyses in de feces biedt biovis nu ook microbioomonderzoek van de vaginaflora. Veranderingen van de vaginaflora kunnen afbreuk doen aan de beschermende functie, waardoor niet alleen de kans op infecties als candida of seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) groter wordt, maar ook het risico op vroegtijdige geboortes toeneemt. Veranderingen in een vroeg stadium waarnemen om infecties te voorkomen of gericht te kunnen behandelen is het doel van de nieuwe diagnostiek.

Orthomoleculaire geneeskunde

E105 Volbloedmineraalanalyse uitgebreid NEU Meer informatie – hetzelfde tarief!

Biovis biedt in het A11-formulier een nieuwe en uitgebreide bloedanalyse aan. Naast K, Na, Ca, Mg, Fe, Zn, Se, chroom en mangaan bevat de analyse nu ook cadmium en lood. Het tarief blijft onveranderd!

E115 Intracellulair onderzoek voor mineralen NIEUW

Het is nu ook mogelijk de intracellulaire aanwezigheid van kalium, zink, seleen, magnesium en mangaan aan te tonen. Hierbij worden monsters van gewassen erytrocyten gebruikt. Deze intracellulaire analysen zijn vooral gunstig bij patiënten met anemie.

E644 Vetzurenstatus van erytrocytenmembranen NIEUW

Door te werken met gewassen erytrocyten kunnen vetzuren niet alleen in het serum of het bloed worden vastgesteld, maar ook direct in de erytocytenmembranen. Daardoor behalen we beter inzicht in de daadwerkelijke verhoudingen van de celmembraan.

Vitamine D-stofwisseling NIEUW

Om onze diagnostiek van vitamine D te completeren, hebben wij een profiel met relevante cofactoren opgenomen. Ook nieuw zijn de mogelijkheden om de vitamine-D-receptor blokkade te onderzoeken.

Ontgiften / toxicologie

I113-I115 Profielen zware metalen in de urine NIEUW Meer informatie – hetzelfde tarief!

Biovis biedt u met het orderformulier A11 een uitgebreid aanbod aan analyses voor zware metalen in de urine. Alle aangeboden profielen bevatten per direct niet 23, maar 37 elementen. Het tarief van de analyseprofielen blijft onveranderd!

...terug