Nieuw aanvraagformulier: A12

Update van ons analyse-spectrum

Per 1 oktober 2018 is het weer zover. Het huidige aanvraagformulier wordt dan vervangen door een nieuwe, het aanvraagformulier A12 en het Nederlandse aanvraagformulier NL3. Dit is noodzakelijk geworden door een verandering binnen het team leidinggevende artsen, waarbij een vrijgekomen positie zal worden vervuld door dhr. Thomas Gugerel, een ervaren laboratoriumarts die al enkele jaren bij Biovis’ werkzaam is. Het verheugt ons dat hij deze taak op zich zal nemen. Het overstappen op een nieuw aanvraagformulier biedt ons tevens de mogelijkheid nieuwe, innovatieve parameters in het programma op te nemen. Hieronder vindt u een kort overzicht van de nieuwe diagnostische mogelijkheden, de indicaties en een toelichting:

A178N – Hertest op parasieten NIEUW

Zijn er voorheen parasieten aangetroffen, dan bieden we via het NL3- en A12-aanvraagformulier de mogelijkheid van een voordelige hertest, waarbij we via een moleculair-genetische analyse de feces onderzoeken op de eerder aanwezige parasieten.

A651 – Tryptofaan in feces NIEUW

Een tekort aan tryptofaan begint vaak in de darmen, met negatieve gevolgen voor het immuunsysteem en het metabolisme. Met name bij patiënten met chronische darmontstekingen, prikkelbare darm syndroom, of herhaalde aanwezigheid van candida dient men de feces te onderzoeken op tryptofaan, aangezien deze aandoeningen vaak tot een afgenomen waarde leiden.

E101, E105, E110 – Volbloedmineraalanalyses NIEUW

De profielen van de volbloedmineraalanalyses is verder uitgebreid. Terwijl het basisprofiel E110 met 8 elementen onveranderd blijft, werd het wat grotere profiel E105 “Volbloedmineraalanalyse uitgebreid”  vergroot naar 16 elementen. Nieuw in dit profiel zijn fosfor (P), molybdeen (Mo), nikkel (Ni) en kwik (Hg).

E101 – Volbloedmineraalanalyse Maxi NIEUW

Geheel nieuw in het programma is met 24 elementen ons grootste profiel E101.
Dit is een aanvulling op profiel E105 die de essentiële elementen compleet maakt, met borium (B) en kobalt (Co), evenals de potentieel giftige elementen als aluminium (Al), antimonium (Sb), arsenicum (As), thallium  (Tl), vanadium (V) en tin (Sn).

I113-I115 – Profiel zware metalen met of zonder chelatie  NIEUW

De profielen met zware metalen worden uitgebreid met gadolinium, hetgeen in contrastmiddelen voor MRI voorkomt, en tot toxiciteiten kan leiden. Voor de profielen I240 / I245 kan men ook een enkele analyse aanvragen voor alleen gadolinium.

B180 – Anti-WGA IgG (tarwekiem agglutinine)  NIEUW

WGA (van het Engelse wheat germ agglutinin) komt in tarwekiemen voor en behoort tot de groep lectines. Als plantaardige toxine beschermt het de kiemen tegen schade door ongedierte. Bij mensen kan WGA zich aan het darmslijmvlies binden, de darmbarrière passeren en zelfs de bloed-hersenbarrière doordringen. Het bevordert de synthese van pro-inflammatoire cytokines en laat de insulineresistentie toenemen.

C385 – Totale histamine-afbraakcapaciteit  NIEUW

Een histamine-intolerantie (HIT) is vaak gebaseerd op een tekort aan diamine-oxidase (DAO) of verminderde enzymactiviteit. Er zijn echter ook andere oorzaken mogelijk. De test die wij aanbieden onderzoekt de histamine-afbraakcapaciteit onafhankelijk van de afbraak- of neutralisatiemechanismen die daarbij betrokken zijn. Daarmee worden alle mogelijke oorzaken van HIT meegenomen, en niet alleen DAO.

D1055 – Rantes  NIEUW

Ook nieuw is het onderzoek op aanwezigheid van Rantes als bewijs van systemische of locale ontstekingsreacties. Bij negatieve hs-CRP of TNFa kan een verhoogde Ranteswaarde duiden op een kaakostitis.

K141 – PCR-screening op teken NIEUW

Aanwezigheid van Borrelia, Anaplasma, Rickettsia, Babesia, Bartonella in de teek.